Sigorta Satış Eğitimi

Sigorta branşlarında satış gelişimini sağlamaya yönelik, satış ve pazarlama kanalları için hazırlanan eğitim, Temel Sigortacılık Bilgisini, Satış Becerileriyle birleşterirek; Hedef odaklı, karlılığı yüksek ve sürdürülebilir satış organisazyonuna ulaşmanızı sağlar,

  • Sigortacılık
  • Sigortacılıkta Satış
  • Sigortacılıkta İhtiyaç YARAT
  • Sigortada İhtiyacın SATIŞI
  • Etkili SUNUM, Etkili SATIŞ
  • Sigorta Satışında SORU SORMA
  • Sigorta Satışta FİNANSAL PLANLAMA
  • Sigorta Satışta Müşteri TUTUNDURMA
  • Çapraz Satış yap KARLILIĞI ARTTIR

Grup Çalışması, Vaka Çalışması, Role-Play, Demo, saha gözlemleri ve geri bildirim raporlarıyla, gelişim takibi yapılmaktadır.