SPL tarafından kâğıt ortamında yürütülmekte olan lisanslama sınavlarının, elektronik ortamda da uygulanmasına imkân verecek Elektronik Lisanslama Sınavı (e-LS) sisteminin ilk aşaması 3 Nisan 2017 tarihinde başlamaktadır.

e-LS ile adaylar; Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisansları sınav konularından, 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren hafta içi belirli gün ve mesai saatlerinde ve sınav konusu bazında, SPL Bilgisayarlı Sınav Merkezinde elektronik ortamda sınava girme imkânına kavuşmaktadır.

Aşağıda belirtilen sınav konuları için e-LS başvuruları, 1 Mart 2017 tarihinden itibaren SPL Başvuru Sistemi (SBS) üzerinden alınmaya başlanacaktır.

1002 – Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
1009 – Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri
1010 – Ticaret Hukuku
1016 – Muhasebe ve Finansal Raporlama
1017 – Kredi Derecelendirmesi
1018 – Kurumsal Yönetim

Diğer lisanslama sınav konularının da ilerleyen dönemlerde e-LS kapsamına alınması için çalışmalarımız hızla devam etmektedir.
Detaylı bilgiye, SPL internet sitesinden ulaşabilirsiniz.