Bankalarda Stratejik Yönetim ve Planlama

BANKALARDA STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA

Başarılı bir banka stratejisi ancak, bir zaman dilimi boyunca bir dizi tutarlı ve iyi planlanmış kararın alınmasıyla hayata geçirilebilir.

Stratejik Yönetim ve Planlama, bankanın hedefleri, işleri ve kaynakları ile değişen piyasa ortamı ve düzenlemeler arasında uygun bir uyumun geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik yönetsel bir süreçtir.

Bankacılıkta Stratejinin Doğası

Parlak bir liderlik; tutarlı, birleştirici ve entegre bir dizi stratejik karar aracılığıyla yönetmektir.

IDEA Eğitim & Danışmanlık

Kurumsal Stratejinin Kapsamı

Banka ile birincil paydaşları, yani müşteriler, hissedarlar, çalışanlar ve içinde faaliyet gösterdiği topluluklar arasındaki ilişki;

Başta büyüme ve karlılık olmak üzere bankanın beklenen performansına ilişkin geniş hedeflerin beyanı;

Yönetim tarzı, insan kaynakları yönetimi, pazarlama teknolojisi vb. konulara ilişkin temel kurumsal politikaların tanımı;
Etik, inançlar, personel ve banka davranış kurallarına ilişkin kurum kültürü ve değerlerinin beyanı.

Bankanın Stratejik Misyonu

Stratejik Misyon, bankanın mevcut ve gelecekte beklenen ürün, pazar ve coğrafi kapsamının yanı sıra uzun vadeli sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmek için bankanın sahip olduğu ve geliştireceği benzersiz yetkinliklerin ve belirlenen fırsatlardan yararlanmak ve bankayı belirlenen tehditlerden korumak için stratejik gündemin önceliklerinin bir ifadesidir.

Pazar Segmentasyonu

Stratejik yönetim ve planlamanın temel taşı, bankanın faaliyetlerinin ayrı pazar bölümlerinin özelliklerine ve taleplerine uygun olarak işlere ve işlevsel birimlere ayrılmasıdır.

Organizasyonel Yapı

Organizasyonun tasarımındaki temel soru, bankanın başlıca görevlerini temsil eden kilit sorumlulukları belirlemek ve verilen görevleri yerine getirmek için gerekli kaynakların kullanımını kolaylaştırmak üzere uygun yetki düzeylerini tahsis etmektir.

Stratejik İş Birimlerinin Misyonları

Stratejik iş birimlerinin misyonu, rekabetçi liderlik pozisyonunu üstlenmek için gerekli mükemmellik derecesini tanımlayan standartların yanı sıra iş amacının ifadesidir.

Bir misyon beyanında bulunması gereken birincil bilgi, mevcut ve gelecekteki iş kapsamının (ürün, pazar ve coğrafi) ve rekabet etme yollarının net bir tanımıdır.

Misyon, uygulanmasındaki başarıyı değerlendirmek için kriterler içermelidir, örneğin karlılık artışı, pazar payı artışı veya müşteri memnuniyeti seviyesindeki artış olarak ölçülebilir. Her birimin misyonu, bankanın misyonunun yerine getirilmesini desteklemelidir.

 

İş Hedeflerinin ve Stratejilerinin Formüle Edilmesi

Bir iş stratejisi, uzun vadeli sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamayı amaçlayan iyi koordine edilmiş bir dizi programdır. Bu programlar, banka düzeyinde işletme için belirlenen iş hedeflerine ulaşılmasına, işletmenin misyonunda istenen değişikliklere yanıt vermeli, çevrenin değerlendirilmesi sırasında ortaya çıkan fırsat ve tehditleri ele almalıdır. Bu programların, banka faaliyetinin iç analizinde ortaya çıkan güçlü yönleri güçlendirmesi ve zayıf yönleri etkisiz hale getirmesi önemlidir.

İşlevsel Stratejilerin Formüle Edilmesi

İşlevsel stratejilerin formüle edilmesi, benzersiz yetenekler geliştirme açısından rekabetin ne yaptığını anlamaya ve onların yetkinlikleriyle eşleşmeye veya onları aşmaya dayanır. Stratejik bir bakış açısından, bankanın maliyet tabanını veya verimlilik oranını bilmek, rakipler tarafından geliştirilen veya uygulanan benzer faktörlerle tam bir karşıtlık içinde konumlandırılmadığı sürece anlamlı değildir. Önemli olan bankanın maliyetleri değil, bankanın kilit rakiplerine göre maliyetleridir.

Banka Düzeyinde Onay ve Kaynak Tahsisi Önceliklendirmesi

İş ve fonksiyonel birimlerin stratejileri koordine edildikten sonra banka düzeyinde onay almaları gerekir; Bu onaya dayanarak, üst düzey yönetim ekibi daha sonra bankanın kaynaklarını tahsis etmek için çeşitli stratejileri sıralamalıdır