Sigorta

Bankasürans, Hayat & Hayatdışı Sigortalar ve BES ürünleri, sigorta üretim, satış ve sözleşme aşamalarında gerekli teknik, hukuki ve sektörel bilgi.

sigorta

2005 yılında kuruluşmuş olan IDEA, Bireysel Emeklilik, Sigorta Şirketleri, Bankalara, Sigortacılık, Sigorta Hukuku, Sigorta Ürünleri ve Satış, Sigorta Branşları, Aktüerya ve Reasürans eğitimleri ile mevzuat çerçevesinde girilmesi zorunlu olan BES lisanslama, SEGEM sınavlarına özel eğitimler ile sektörün ihtiyaçlarına yönelik satış, pazarlama eğitimleri, tasarlayıp sunmaktadır.

Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri, Sigorta Uygulamaları, Sigorta Türleri
Sigorta Branşları, Sigorta Hukuku.

Sigorta Acenteleri Gelişim Eğitimleri

Sigorta sektörüne nitelikli işgücü sağlama bakımından katkı sağlaması amacıyla planlanmıştır.  Sigorta sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunulması, Sigortacılık bölümü yeni mezunların kendilerini geliştirme imkânı sağlanması artırılması amaçlanmaktadır.

Segem Teknik Personel Sınav Eğitimleri

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersi sınav gününe kadar dilediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Canlı derslere PC, tablet ve telefonunuzdan rahatça ulaşabilirsiniz. SEGEM Sınavı konu içeriklerine göre işlenen derslerde konun açıklamalı not ve sorularına e öğrenme sisteminden ulaşır dilediğiniz zaman sınava çalışabilirsiniz.

Sigorta Branşları ve Uygulamaları Eğitimleri

Hayat Sigortaları, Oto Sigortaları, Nakliye Sigortaları, Yangın Sigortaları, Mühendislik Sigortaları, Sorumluluk Sigortaları, Sağlık Sigortaları, Tekne Sigortaları, Tarım Sigortaları, Tekafül Sigortaları, eğitimleri sigorta hukuku ve ilgili branşın genel ve özel şartları çerçevesinde sigorta şirketinin ürünleri üzerinden saha satışına yönelik tasarlanır.

Sigorta Hukuku Eğitimleri

Katılımcıların konu ile ilgili tüm hukuki sürece hakim olmaları amaçlanmaktadır. Bu program ile, sigorta mevzuatından kaynaklanan sigorta hukuku, konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.
Eğitim katılımcıları, sigorta mevzuatı kapsamında, sigorta hukukunun kapsamı, sigorta sözleşmesine dair emredici hükümler, sigorta sektöründe yer alan kurumlar ve işleyişi hakkında bilgi ve donanım kazanacaklardır.

Sigorta Muhasebesi ve Denetimi

Sigorta muhasebesi hususunda sigorta şirketlerinde gerekli denetim ve kayıt işlemlerinde Sigorta Muhasebesi tekniği ve işleyiş kurallarını kavramaları amaçlanmaktadır.
Sigorta Muhasebesi, Mali Tablolar ve Mali Analiz, Sermaye Yeterliliği ile Kamu Gözetim Kurumu’nca yayınlanan ve sigorta sektörünün uyguladığı TMS/TFRS konuları işlenmektedir.
Hedef Katılımcıları
Sektörde muhasebe departmanında çalışanlar ile iç denetçiler, bağımsız denetçiler, bütçe ve raporlama birim çalışanları.