Piyasa Çarpanlarıyla Banka Değerlemesi

Bankanın değeri teorik olarak, bankanın yatırımcılara (hissedar ve borç verenlere) sağladığı kazançların (nakit akışlarının) bankanın sermaye maliyeti oranı üzerinden iskonto edilmiş bugünkü değerine eşittir.