Süreç Yönetimi Eğitimi

SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Süreç; organizasyonun değer oluşturmak amacı ile girdileri çıktılara dönüştürmek için kullandığı faaliyet ve işlemlerdir. Bu faaliyetler aksiyonları oluşturur. Süreçlerin; en iyi sonuçlara göre tasarlanması, rutine ve sisteme dönüşmesi, ölçülmesi, ilgili yetki ve sorumlulukların iyi tanımlanmış olması, organizasyon yapısından olumlu etkilenmesi ve katma değersiz aksiyonlar içermemesi beklenir. Süreç Yönetimi; süreçlerin sistematik olarak tanımlanması, izlenmesi ve iyileştirilmesi faaliyetleri bütünüdür.

Süreç yönetimi, kurum/kuruluştaki süreçlerin/işlerin etkin bir biçimde tanımlanması, izlenmesi ve sürekli gelişimi için yürütülen faaliyetler bütünüdür. Süreçlerini iyi yöneten kurumlarda hata azalır; hizmet hızı, kalitesi ve hizmet alanların memnuniyeti artar.
Süreç yönetimi aşağıdaki amaçlara yönelik gerçekleştirilmektedir;

 • Süreç performansının tespit ve takip edilebilmesi
 • Belgelendirme veya akreditasyon
 • Süreç otomasyonu
 • Re-organizasyon ve iş yükü analizleri
 • Çalışan oryantasyon/bilgilendirme dokümanlarının hazırlanması
 • İş yapış bilgisinin (know-how) kurumsallaşması
 • Süreçlerin iyileştirilmesi
 • Kamuda iç kontrol

İçerik


 • Süreç Yönetiminin Rolü
 • Süreç Yönetimi
 • Yönetim Modelleri ve Mevzuat
 • Süreç Yönetimi Uygulama Amaç ve Aşamaları
 • Kurumsal Modelleme
 • Süreç Hiyerarşisi (Süreçlerin Kademeli Listelenmesi ve Gruplandırılması)
 • Süreç Dokümantasyonu
 • Süreç Akış Şeması
 • Süreç Yönetimi Yazılımları – MS Visio
 • Süreç Performansı
 • Performans Kavramı ve Performans Ölçme
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Süreç Performansı Göstergesi
 • Süreç Sahipliği
 • Süreç İyileştirme
 • Kritik Süreç
 • İyileştirme Takımları
 • Süreç İyileştirme Adımları

Eğitim Yöntemi:


Çalışma programı, etkileşime dayalı, yaparak ve yasayarak öğrenme yöntemleri ile gerçekleştirilir. Çalışma yöntemlerinin seçiminde, dünyada uygulanmakta olan en yeni ve etkin yaklaşımlardan yararlanılmakta, çalışma için ayrılan sürenin en etkin biçimde değerlendirilmesine özen gösterilir.
Çalışmalar örnek uygulamalar ile pekiştirilir. Sunum tekniği olarak kullanılan yaklaşım konunun anlaşılabilmesini kolaylaştırmaya önemli katkı sağlar.

Süreç yönetimini ve süreç iyileştirme uygulamalarını kurum/kuruluşlarında başlatmayı ve uygulamayı amaçlayan yöneticiler, süreç yönetimi çalışmaları içinde yer alması planlanan çalışanlar katılabilir.