Süreç Yönetimi

Performans takibi, Ölçümü ve İyileştirme

Süreç Yönetimi

Eğitim Katılımcıları

Süreç Yönetimi

Süreç yönetimini, süreç performans yönetimi ve süreç iyileştirme uygulamalarını kurum/kuruluşlarında başlatmayı ve uygulamayı amaçlayan yöneticiler, süreç yönetimi çalışmaları içinde yer alması planlanan çalışanlardır.

Süreç yönetimi

Bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan ve süreçleri temel varlık kabul eden bir yönetim disiplinidir.

Yöntem

Çalışma programı, etkileşime dayalı, yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemleri ile gerçekleştirilir.

Çalışmalar örnek uygulamalar ile pekiştirilir. Sunum tekniği olarak kullanılan yaklaşım konunun anlaşılabilmesini kolaylaştırmaya önemli katkı sağlar.

Kazanım

Eğitim sonrasında süreç kazanımları yanında çıktı kazanımları da elde edilebilmesi amaçlanır. Bu bağlamda gerçekleştirilen tüm uygulamalı çalışmalar belirli bir sistematik içinde derlenerek Eğitim Çıktı Raporu hazırlanır.

“İş Süreci, müşterileri bir numaralı önceliğe koyma teorisinin pratik gerçeğe dönüştüğü andır. Süreç olmadan şirketler kaos ve iç çekişmelerin sarmalında çöküşe doğru ilerlerler..”

Michael Hammer

Eğitimin Faydası

Süreç Yönetimi

Süreç yönetimi felsefesinin temel kavramlarının pekiştirilmesi
Kurumsal performans yönetimi ile süreç performans yönetimi ilişkisinin irdelenmesi
Performans geliştirme odaklı ve iyileştirme konusu olarak ele alınacak kritik süreçlerin belirlenebilmesi
süreç iyileştirme sistematik ve yöntemlerinin pekiştirilmesi hedeflenir.

01

Adım

Süreç EkoSistem Analizi
Yetki Sorumluluk Analizi (RACI)
Süreç Haritalarının Analizi
Sayısal Veriler ile Süreci Tanıma

02

Adım

Paydaş Sesi ile Süreç Analizi
Saha Gözlemleri ve Ölçme Süreç Olgunluk Değerlendirmesi
Modüler Envanter Tasarımı

03

Adım

Temel Hedeflerin Kurgulanması
Proje İhtiyaç Önceliklendirme
Gelecek Tasarım Planlaması (Çevik Proje)
Kültür açısından Sürekli İyileştirme

Tanımlanmış ve belgelenmiş süreçler (model, dizayn) disiplinli, tutarlı yayılım ve uygulama süreç karneleri (ölçümler) sürekli olarak iyileştirme süreçleri ve etkileşimlerini düzenli olarak İzleme

Kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda eğitim içerikleri ve süreleri birlikte yapılandırılır. Eğitim, danışmanlarımız tarafından ortaklaşa belirleyeceğimiz tarihler arasında sınıf eğitimi ve/veya online canlı eğitim olarak gerçekleştirilir.

you are not alone

İş Süreçleri:

İşleri analiz edip yapılışında herkes tarafından örnek alınabilecek metotlar geliştirilerek süreçlerin iyileştirilmesi ve modellenmesi çalışmalarıdır. Sistem kavramı ise girdileri işlenerek çıktılara dönüştürülmesi olduğu için işleme aşaması tamamıyla bir süreç tanımını doğurur.  Sistem ve süreç kavramlarını birleştirecek olursak sistem içindeki faaliyetlerin tümüne süreç dendiğini söyleyebiliriz. İş süreçleri modelleme, herhangi bir süreçi yeniden veya geliştirerek belirli bir formatta ifade etme çalışmasıdır.

Eğitim & Danışmanlık Aşamaları