İş Psikolojisi
Çalışan Destek Hizmeti

Bizi Tercih Edenler

İş Psikolojisi Çalışan Destek Hizmetimizi alan bazı müşterilerimiz.

Neler Yapıyoruz?

Bireysel Görüşmeler

Uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilen bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti.

Dijital İçerik

Tercihen şirket içi platformlara özel veya Youtube, Instagram ve benzeri platformlar için ihtiyaca yönelik içerikler üretiyoruz.

Eğitim ve Seminerler

Şirketinizin ihtiyacına yönelik düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerle çalışanlarınızı güncel tutun.

Örgütsel İklim

Çalışanlarınızın çalıştıkları şirkete olann bakış açılarını ve daha fazlasını öğrenerek yeni yol haritaları belirleyin.

Psikolojik Röntgen

Şirketin psikolojik durum ve iyi oluşu ölçümleterek, psikolojik ve sosyal risk faktörleri belirleyin.

Webinar

Online olarak gerçekleştirilen psikoloji temelli eğitim ve seminerlerdir. Bu seminerlerin konularını şirket içi ihtiyaca yönelik olarak şekillendiriyoruz.

Bireysel Görüşmeler

Uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilen bireysel psikolojik danışmanlık hizmetidir. Şirket ile belirlenen saat üzerinden online platformlar (WhatsApp, Skype, Zoom vb.) aracılığıyla veya yüz yüze olarak gerçekleştirilir.

   6648 Sayılı KVKK gereğince çalışanlarla yapılan bireysel görüşmeler gizlilik esasındadır. 

   Şirket tercihine göre çalışanların eşleri bu hizmetten yararlanma kapmasına alınabilir. 

   Her ay sonu gerçekleştirilen seans sayısına dair şirketlere raporlama yapılır. 

Eğitim ve Seminerler

Şirket ihtiyacına yönelik psikolojik temelli eğitimler düzenlenmektedir. Mindfulness ve Kabul Kararlılık ekollerine
uygun psikolojik temelli eğitimler tercihe göre online ya da yüz yüze gerçekleştilmektedir. Lunch & Learn konseptli eğitimler
şirket içi iletişime katkı sağlarken çalışan verimliliğine olan katkısı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Örnek Konular;

   Psikolojik Esneklik
   Çalışma Ortamında Mindfulness
   Motivasyon
   İş Hayatında Tükenmişlik ile Başa Çıkma
   Kaygıyı Nasıl Yönetiriz?
   Şirket İçi İletişim
   İş ve Özel Hayat Dengesi

Örgütsel İklim

Örgütsel iklim terimi çalışanların organizasyona yani şirkete ilişkin kalıplaşmış algıları olarak tanımlanır. Örgütsel iklim, şirket çalışanlarının davranışlarını etkiler ve onlardan etkilenir. Bu kapsamda şirket bünyesinde çalışanların psikolojik iyi oluş seviyesini ölçümlemek ve bu alanda uzman psikologlar ile şirketteki genel iyi oluş halini artırmaya yönelik teknikler sunmak öncelikli amacımızdır. 

Çalışan mutluluğu, bağlılığı ve psikolojik iyi oluş seviyeleri bilimsel temelli ölçekler kullanılarak ölçülür ve uzman psikologlarımız tarafından analiz edilir.

Psikolojik Röntgen

Şirketin psikolojik durum ve iyi oluşu ölçümlenerek, psikolojik ve sosyal risk faktörleri belirlenir. Bu amaçla, ihtiyaca yönelik psikometrik ölçümler yapılır ve uzman psikologlarca raporlanan sonuçlar şirkete sunulur.

Kullanıldığı Alanlar;

   İşe Alım
   Kariyer Planlama
   Çalışan Mutluluğu
   Terfi Süreçleri