Sigorta Hukuku Eğitimi

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmesi ile bununla ilgili kişiler arasındaki ilişkileri, sigortacılıkla uğraşan kurumların çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarını belirli bir sistem içerisinde incelemeyi hedef alan bir hukuk dalıdır.

Sigorta Hukuku Eğitimi ile, sigorta mevzuatı kaynaklı sigorta hukuku, konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.
Eğitim katılımcıları, sigorta mevzuatı kapsamında, sigorta hukukunun kapsamı, sigorta branşlarına göre özel uygulamalar, sigorta sözleşmesi hükümleri, sigorta sektöründe yer alan kurumlar ve tabi olduğu mevzuat ve sektörün işleyişi hakkında bilgi ve donanım kazanacaklardır.

Katılımcıların konu ile ilgili tüm hukuki sürece hakim olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim İçerik:

SİGORTA HUKUKU
BÖLÜM I


 • Sigortacılık Tanımı ve Temel Kavramlar
 • Sigortacılığın İşleme Mekanizmaları
 • Sigorta Temel Prensipleri
 • Sigorta Hukukunun Bölümleri
  • 6102 Türk Ticaret Kanunu Açısından
  • 5684 Sigortacılık Kanunu Açısından
  • Borçlar Kanunu ve TKHK Açısından Sigorta

BÖLÜM II
SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKU
(TTK Sigorta Hukuku Genel Hükümler (1401-1452))


 • Sigorta Sözleşmesi Kanun Hükümlerinin Uygulama Alanı
 • Sigorta Sözleşmeli Hakkında Uygulanacak Hükümler
 • Unsurları
 • Tarafları
 • Borç ve Yükümlülükler
 • Süresi ve Dönemi
 • Son Bulması ve Zaman Aşımı

BÖLÜM III
SİGORTA BRANŞLARI (1453-1520)


 • Zarar Sigortaları
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Can Sigortaları

BÖLÜM IV
5684 SİGORTA KANUNU


 • Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri
 • Sigorta Sözleşmeleri
 • Meslek Örgütlenmeleri
 • Denetim ve Bilgi Verme
 • Tahkim