Acente – Brokerlik Kuruluş İşlemleri Danışmanlığı

 

Acente ve Brokerlik Kurulum Süreçleri


 

  • Acente Brokerlik kurulum aşamaları ve gerekli prosedürlere ilişkin bilgilendirme yönlendirme.
  • Başvuru sırasında ve sonrasında gerekli hukuki belge ve kayıt düzenin temini.
  • Kurulum ve faaliyete geçme aşamalarındaki yönergelerin hazırlanması ve kabullerin oluşrutulması
  • Acente ve Brokerlik  mevzuatı kurallarına uygun şirket türü kurulum ve oluşumu.
  • Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen teknik personel tedariki ve organizasyonun oluşturulması.
  • Şirket Esas Sözleşme Oluşturma ve Ticaret Sicil Aşamaları
  • Şirket Marka ve İsim Tescili Süreçlerinin Yönetimi
  • Sigortacılık sektöründe çalışılacak firmaların tespiti ve banch mark ların oluşturulması.
  • Acentelik Brokerlik şirketinin stratejik planın hazırlanması.